Skip aktualności

Aktualności

Picture of Użytkownik Rafał
Instrukcje, jak uzyskać dostęp do materiałów na platformie
by Użytkownik Rafał - Wednesday, 19 June 2013, 09:54 AM
 

Dostęp do lekcji uzyskują Państwo jako użytkownik o nicku „GOŚĆ”.

UZYSKANIE DOSTĘPU DO LEKCJI E-LEARNING „KROK PO KROKU” zostało przedstawione w załączniku i jest do pobrania w formacie pdf:   Uzyskanie dostępu do lekcji e.pdf

 

 
Picture of Użytkownik Rafał
Bezpłatne usługi doradcy zawodowego – październik, listopad i grudzień 2012 r.
by Użytkownik Rafał - Wednesday, 10 October 2012, 12:25 PM
 

Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe zainteresowane skorzystaniem z usług Doradcy Zawodowego. Od stycznia 2012 roku do grudnia 2012 roku w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Doradca Zawodowy świadczy bezpłatne usługi zainteresowanym osobom dorosłym m.in. w kontekście:

  • diagnozowania indywidualnych potrzeb i predyspozycji co do dalszego kształcenia
  • pomocy w wyborze kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy
  • uświadamiania o potrzebie edukacji ustawicznej i lokalnego rynku pracy
  • zwiększenia motywacji i wzbudzenia aktywności
  • określenia ścieżki kariery zawodowej
  • zwiększenia świadomości co do możliwości podjęcia formalnego kształcenia

Poniżej przedstawiamy harmonogram pełnienia obowiązków przez Doradcę Zawodowego na miesiące: październik, listopad i grudzień 2012 roku.

Istnieje możliwość umówienia się na inny dogodny termin, po telefonicznym zgłoszeniu do Biura projektu (59 8632859).

Biuro projektu - pok. 216 Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 telefon 59 8632-859
 
do pobrania:
harmonogram_październik.pdf  445.75 KB
harmonogram_listopad.pdf  442.74 KB
harmonogram_grudzień.pdf  403.99 KB
 
Picture of Użytkownik Rafał
Informacja po konferencji
by Użytkownik Rafał - Thursday, 31 May 2012, 10:43 AM
 

Dnia 28 maja 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyła się konferencja dotycząca dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz, środowisk kupieckich i rzemieślniczych, przedsiębiorcy, uczestnicy projektu i ich pracodawcy oraz osoby ściśle związane z pracą w projekcie, tj. wykonawcy, konsultanci i specjaliści.

Celem konferencji było przede wszystkim przedstawienie sytuacji na lokalnym rynku pracy w odniesieniu do kierunków kształcenia w powiecie lęborskim.

Na rozpoczęcie konferencji Wiktor Tyburski – Starosta Lęborski przywitał zgromadzonych gości.

Następnie dyrektor Artur Obolewski zaprezentował ofertę edukacyjna Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku. Pani Renata Kępińska – doradca zawodowy w projekcie omówiła sytuację na rynku pracy w powiecie lęborskim, z uwzględnieniem zawodów nadwyżkowych i deficytowych. Sytuacja ta została porównana ze statusem osób zgłaszających się do udziału w projekcie, przede wszystkim ich sytuacji na rynku pracy.

Kolejnym punktem programu konferencji była prezentacja wyników badania -  monitoring potrzeb oraz rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. Wstępne wyniki przeprowadzonych badań przedstawił Marcin Jóźko - Lokalne Badania Społeczne z Warszawy. Badanie przeprowadzono wśród pracodawców, lokalnych ekspertów w zakresie kształcenia zawodowego i rynku pracy oraz mieszkańców powiatu lęborskiego i uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie.

Przedstawicielki Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku – Pani Katarzyna Jaskólska oraz Katarzyna Praszczak zapoznały zaproszonych gości ze strukturą funkcjonowania instytucji oraz warunki, jakie należy spełniać, by móc ubiegać się o tytuł czeladniczy i mistrzowski. Ponadto wyemitowany został film pt. „Wybieram rzemiosło” promujący kształcenie zawodowe.

Na zakończenie Małgorzata Literska – specjalistka ds. obsługi inwestora w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zarządzającej Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną omówiła cele i założenia inwestorskie w obszarze tejże strefy.

 

Skip courses

Courses

Collapse all
Expand all

Skip Main menuSkip Kontakt

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lęborku siedziba:

84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

tel. 59 863 28 10 (centrala)

email: starostwo_lebork@poczta.onet.pl

www.powiat-lebork.com

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 Today Wednesday, 26 October 26 27 28 29
30 31      
Biuro projektu
pokój 215 (II piętro)
tel. 59 863 28 59
e-mail: ksztalcenie@starostwolebork.pl